ෆෝක්ලිෆ්ට් සමඟ පැති මාරුවීමේ බාර්එක කලම්ප

ෆෝක්ලිෆ්ට් සමඟ පැති මාරුවීමේ බාර්එක කලම්ප

විශේෂාංග - කලම්පයේ දිගුකාලීන ආයු කාලය සහතික කරන කල් පවත්නා හස්තය සහ ඇලුමිනියම් රාමු තැනීම. -සම්පූර්ණ හස්ත-විනිවිදක ද්‍රව්‍ය සහ ආයු කාලය දීර් for කිරීම සඳහා නිර්මාණය කිරීම - දෘෂ්ටි හස්තයේ වේගය සඳහා පුනර්ජනනීය හයිඩ්‍රොලික් කපාටය - වටකුරු බාර් නාසය නිෂ්පාදන හානිය වළක්වයි - පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි කපාටය ...
වැඩිදුර කියවන්න