අප අමතන්න

නිවස / අප අමතන්න

සීමාසහිත හුවාමායි ටෙක්නොලොජි සමාගම.


එකතු කරන්න: ඒකකය 328 සහ 329, 3 එෆ්, අංක 273, ලින්ග්ෂියා බටහිර පාර, හුලි දිස්ත්‍රික්කය, ෂියාමන්, චීනය, 361000
දුරකථන: + 0086-592-5194699
ෆැක්ස්: + 0086-592-5194699

විද්යුත් තැපෑල: [email protected]
වෙබ්: http://www.buyforkliftattachments.com