හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමුණුම් ලොග් හෝල්ඩරය

හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමුණුම් ලොග් හෝල්ඩරය

නිෂ්පාදන යෙදුමක වැදගත් අංගයක් සහ වින්‍යාසය 1, හයිඩ්‍රොලික් පද්ධතිය: ආනයනය කරන ලද මුල් ඉන්ධන ටැංකි චෙක් කපාටය; සීල් නිෂ්පාදන ආනයනය කරනු ලැබේ, කේතු මුද්‍රාව සහිත අධි පීඩන හෝස්, ඉහළ කාර්ය සාධන ආනයන හෝස්. 2, ව්‍යුහාත්මක කොටස්: ඉහළ ක්‍රියාකාරී වානේ තහඩු භාවිතා කරන දෙබලක රාමුව ...
වැඩිදුර කියවන්න