කොටුව ෆෝක්ලිෆ්ට් කසළ ඩම්ප්ස්ටර්

කොටුව ෆෝක්ලිෆ්ට් කසළ ඩම්ප්ස්ටර්

නිෂ්පාදන යෙදුමක වැදගත් අංගයක් සහ වින්‍යාසය 1, හයිඩ්‍රොලික් පද්ධතිය: මුද්‍රා යනු ආනයනික නිෂ්පාදන ය; කේතු මුද්‍රාව සහිත අධි පීඩන හෝස්, ඉහළ කාර්ය සාධන ආනයන හෝස්. 2, ව්‍යුහාත්මක කොටස්: මිශ්‍ර වානේ සමාව සහිත දෙබලක, මිශ්‍ර වානේ ඉහළ ක්‍රියාකාරී ගුවන් යානා බොඩි පැනල් වෑල්ඩින් ...
වැඩිදුර කියවන්න