හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් කිරිගරු Hand හසුරුවන්නා

හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් කිරිගරු Hand හසුරුවන්නා

ශක්තිමත් බර පැටවීමේ ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා විශේෂ සැලසුම් කොටස සහ මිලිමීටර් 60 සෝපාන ආයුධ thickness ණකම හැර thick ණීකෘත ව්‍යුහයක් සහිත ශක්තිමත්. නිම කිරීමේ යන්ත්‍රෝපකරණ මධ්‍යස්ථානය පුළුල් ලෙස යෙදවීම සහ වෙල්ඩින් තාක්ෂණය නවීකරණය කිරීම යන්ත්‍ර සූත්‍රයේ නිරවද්‍යතාවය සහ වෙල්ඩින් ගුණාත්මකභාවය සහතික කරයි. ප්‍රබල කඩිනම් බලය, ඉහළ වැඩ කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව. සමඟ ...
වැඩිදුර කියවන්න