කිරිගරු Indust කර්මාන්තය සඳහා ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමුණුම්

නිවස / කිරිගරු Indust කර්මාන්තය සඳහා ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමුණුම්

පහත නිෂ්පාදනයක් තෝරා ගැනීමෙන් ඔබේ ව්‍යාපෘතිය අද ආරම්භ කිරීමට කාලයයි!

හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් කිරිගරු Hand හසුරුවන්නා

හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් කිරිගරු Hand හසුරුවන්නා

ශක්තිමත් බර පැටවීමේ ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා විශේෂ සැලසුම් කොටස සහ මිලිමීටර් 60 සෝපාන ආයුධ thickness ණකම හැර thick ණීකෘත ව්‍යුහයක් සහිත ශක්තිමත්. විස්තීර්ණ යෙදුම ...
වැඩිදුර කියවන්න