කර්මාන්තශාලා මිල අභිරුචි 55 ගැලුම් තෙල් ඩ්‍රම් ලිෆ්ටර් ෆෝක්ලිෆ්ට්
කර්මාන්තශාලා මිල අභිරුචි 55 ගැලුම් තෙල් ඩ්‍රම් ලිෆ්ටර් ෆෝක්ලිෆ්ට්
Application Designed for standard 205 litre steel drums, the fully automatic clamping action enables safe and precise placement of drums without the operator having to leave the Drivers seat. The drum is gripped by pushing the arms against the drum centre and driving forward with the Forklift. The arms will engage around the drum and lock under the rolling hoop when raised. The heavier the load, the tighter the grip becomes. To release the drum, simply lower the drum onto ground level and reverse the Forklift. Options Used with forklift to move or stack oil drums with high efficiency,saving storing ...
BGN-1 55 ගැලුම් මල නොබැඳෙන වානේ ෆෝක්ලිෆ්ට් ඩ්‍රම් හෑන්ඩ්ලර් වර්ගය
BGN-1 55 ගැලුම් මල නොබැඳෙන වානේ ෆෝක්ලිෆ්ට් ඩ්‍රම් හෑන්ඩ්ලර් වර්ගය
Application Drum handling made easy. A good field of vision allows the operator to continually observe the drum being handled. The operator does not leave the drivers seat. The unique Grab Beak design provides a high clamping force, even when travelling over uneven ground. With few moving parts this attachment requires no down time for repairs. These Lifters are suitable for standard 205 litre steel or plastic drums. The type BGN-1 has been designed to lift a single drum while the type BGN-2 has been designed to lift 2 drums side by side or a single drum by either Grab ...
ෆෝක්ල්ෆිට් ඇමිණුම් වානේ සුදු 55 ගැලුම් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඩ්‍රම් ක්ලැම්ප්
ෆෝක්ල්ෆිට් ඇමිණුම් වානේ සුදු 55 ගැලුම් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඩ්‍රම් ක්ලැම්ප්
පිරිවිතර ෆෝක් සෝපාන ට්‍රක් ඇමිණුම් තෙල් ඩ්‍රම් කලම්ප බෙර දෙකක් හසුරුවන්න ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව සහ ආර්ථිකය MOQ: 1 ඒකකය CE ISO TUV ෆෝක් සෝපාන ට්‍රක් ඇමිණුම් තෙල් ඩ්‍රම් කලම්ප කාර්යයන් සහ යෙදුම්: ප්‍රවාහනයේදී බෙර දෙකක් හෝ හතරක් හැසිරවීම, ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසනීය කලම්ප කිරීම සහතික කිරීම, හැසිරවීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම . තෙල්, ඛනිජ රසායනික හා ආහාර කර්මාන්ත වැනි බෝතල් කළ භාණ්ඩ තොග ගබඩා කිරීමේ මෙහෙයුම්වල බහුලව භාවිතා වේ. විශේෂාංග: දීර් service සේවා කාලය සඳහා ඉහළ හස්තය දරණ ශක්තිය අඩු බලශක්ති පරිභෝජනයක් සහිත ප්‍රශස්ත හස්ත වේගය සඳහා පුනර්ජනනීය හයිඩ්‍රොලික් කපාටය විශිෂ්ට රියදුරු දෘශ්‍යතාව සහ ආරක්ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වය බරකට ඩ්‍රම්ස් දෙකක් හෝ හතරක් හැසිරවීම විශේෂ රබර් සම්බන්ධතා පෑඩ් ඇසුරුම් සහ බෙදා හැරීමේ ඇසුරුම් විස්තර: පැලට් සමඟ ඇසුරුම් කිරීම, පටවා ඇත ...
ඩ්‍රම් ග්‍රාබර් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමුණුම
ඩ්‍රම් ග්‍රාබර් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමුණුම
Features -Proven, durable T-beam arm and aluminum frame construction. -Superior arm-slide material and design for extending service life. -Arm design for handling standard 55-gallon drums---standard -Replaceable rubber faced arm pads -Regenerative hydraulic valving for optimal arm speed Options -Custom arm radiuses for special drum sizes -Custom arms for fiber and for plastic drums -Custom arm lengths -Quick disconnect mounting -Custom opening ranges Various mounting class available Videos  Name Capacity/ Load Center ([email protected]) Type Mounting Class Opening Range (mm) Arm Hei ght (mm) Arm Len gth (mm) Frame Width (mm) Overall Height (mm) Weight (kg) Effe ctive Thic kness (mm) ...
ෆෝක්ලිෆ්ට් සඳහා හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් 55 ගැගලන් ඩ්‍රම් ක්ලැම්ප්
ෆෝක්ලිෆ්ට් සඳහා හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් 55 ගැගලන් ඩ්‍රම් ක්ලැම්ප්
Features 1.Proven durable T-beam arm aluminium frame construction 2.Superior arm-slide bearing for extended service life 3.Regenerative hydraulic valving for optimal arm speed 4.Excellent driver visibility 5.Rubber pads on clamp arms can be replaced conveniently, it is economic and practical Videos  Application Tipping Drum clamps are applied to the no-pallet carrying and stacking of metal drums such as hydraulic oil drums, column drums, dustbins, etc, in the petroleum and chemical industries where goods in drums need to be dumped safely and effectively. Quick Details Place of Origin: Fujian, China (Mainland) Brand Name: HUAMAI Model Number: DTS20D-001A Product Name: 55 gallon ...
ෆෝක්ලිෆ්ට් ඩබල් ඩ්‍රම් ක්ලැම්ප්
ෆෝක්ලිෆ්ට් ඩබල් ඩ්‍රම් ක්ලැම්ප්
Application Drum clamp is applicable to handle and stack drum cargoes such as iron drum, oil drum and trash can. Widely used in the industries of oil, petrochemical, food, etc. Features Mainly used for moving and stacking oil drums or other bottled cargo; Ingenious and simple structural design, with self-locking hinge, safe and reliable; Compared with the olecranon drum clamps, it greatly reduces the damage to the edge of drum. Videos [email protected] center ([email protected]) Model A(mm) B(mm) C(mm) E(mm) L(mm) [email protected] DTJ75-1460 1200 470 Customized as per the fork size 1180/1580 [email protected] DTJ75-1800 1200 470 1180/1580 [email protected] STJ150-1460 1200 470 ...
ඩ්‍රම් ක්ලැම්ප් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම
ඩ්‍රම් ක්ලැම්ප් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම
පිරිවිතර ඩ්‍රම් ක්ලැම්ප් සම්මත ගැලුම් 55 ඩ්‍රම්ස් හැසිරවීම සඳහා ආයුධ නිර්මාණය ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකි රබර් මුහුණට මුහුණ පෑඩ් පුනර්ජනනීය හයිඩ්‍රොලික් කපාටය අපගේ ෆෝක්ලිෆ්ට් ඩ්‍රම් කලම්ප අතර පැති මාරුව සහ භ්‍රමණය වන ඩ්‍රම්ස් ක්ලැම්ප්, පැති මාරුව සහ භ්‍රමණය වන ඩ්‍රම්ස් 4 ක්ලැම්ප් ඇතුළත් වේ. යෙදුම් 1. ඛනිජ තෙල්, රසායනික හා ආහාර සැකසුම් කර්මාන්ත ඇතුළුව බෙර වල නිෂ්පාදන ගබඩා කර ඇති ඕනෑම තැනක ෆෝක්ලිෆ්ට් ඩ්‍රම් කලම්ප භාවිතා කරනු ලැබේ. 2. ෆෝක්ලිෆ්ට් ඩ්‍රම් කලම්ප මඟින් ෆෝක්ලිෆ්ට් රියදුරෙකුට බරකට ඩ්‍රම්ස් හතරක් දක්වා හැසිරවීමට ඉඩ දීමෙන් tivity ලදායිතාව වැඩි කරයි. ඊට අමතරව, ඩ්‍රම් ක්ලැම්ප් භාවිතා කිරීමෙන් රියදුරුට ප්‍රවාහනය සඳහා ඩ්‍රම්ස් ආරක්ෂිතව ග්‍රහණය කර ගත හැකිය. මෙය තිරිංග හා කොන් කිරීම අතරතුර අස්ථාවරත්වය ඉවත් කරයි, එනම් ...
ඩ්‍රම් රොටේටර් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමුණුම
ඩ්‍රම් රොටේටර් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමුණුම
හැඳින්වීම ඛනිජ තෙල්, රසායනික හා ආහාර සැකසුම් කර්මාන්ත ඇතුළු බෙර වල නිෂ්පාදන ගබඩා කර ඇති ඕනෑම තැනක HUAMAI භ්‍රමණය වන ඩ්‍රම් කලම්ප භාවිතා කරනු ලැබේ. සීඑන්බී ෆෝක්ලිෆ්ට් ඩ්‍රම් කලම්ප මඟින් ෆෝක්ලිෆ්ට් රියදුරෙකුට එක් බරකට ඩ්‍රම්ස් හතරක් දක්වා හැසිරවීමට ඉඩ සලසයි. ඊට අමතරව, ඩ්‍රම් ක්ලැම්ප් භාවිතා කිරීමෙන් රියදුරුට ප්‍රවාහනය සඳහා ඩ්‍රම්ස් ආරක්ෂිතව ග්‍රහණය කර ගත හැකිය. මෙය සම්ප්‍රදායික දෙබලක සමඟ බෙර හැසිරවීමට උත්සාහ කිරීමේදී පොදු ගැටළුවක් වන තිරිංග හා කොන් කිරීම අතරතුර අස්ථාවරත්වය ඉවත් කරයි. වීඩියෝ විශේෂාංග * ඔප්පු කර ඇති, කල් පවතින ටී-කදම්බ හස්තය සහ ඇලුමිනියම් රාමු තැනීම. * සේවා කාලය දීර් for කිරීම සඳහා උසස් අත්-විනිවිදක ද්‍රව්‍ය සහ සැලසුම. * සඳහා ආයුධ නිර්මාණය ...
හොඳම තත්ත්වයේ ෆෝක්ලිෆ්ට් හයිඩ්‍රොලික් ඩබල් ඩ්‍රම් ක්ලැම්ප් ඇමිණුම
හොඳම තත්ත්වයේ ෆෝක්ලිෆ්ට් හයිඩ්‍රොලික් ඩබල් ඩ්‍රම් ක්ලැම්ප් ඇමිණුම
Features -Proven, durable T-beam arm and aluminum frame construction. -Superior arm-slide material and design for extending service life. -Arm design for handling standard 55-gallon drums---standard -Replaceable rubber faced arm pads -Regenerative hydraulic valving for optimal arm speed Videos  Options -Custom arm radiuses for special drum sizes -Custom arms for fiber and for plastic drums -Custom arm lengths -Quick disconnect mounting -Custom opening ranges Various mounting class available Name Capacity Load Center ([email protected]) Type Moun ting Class Opening Ran ge (mm) Arm Heig ht (mm) Arm Len gth (mm) Frame Wid th (mm) Overall Height (mm) Weight (kg) Effec tive ...