ෆෝක්ලිෆ්ට් ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහ උපකරණ කඩදාසි පෙට්ටි කලම්ප
ෆෝක්ලිෆ්ට් ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහ උපකරණ කඩදාසි පෙට්ටි කලම්ප
Specifications HUAMAI forklift carton clamps are efficiently and economically applicable in such fields as home electric appliance,etc. [Introduction] HUAMAI forklift carton clamps are efficiently and economically applicable in such fields as storage, home electric appliance and electronics for handing and stacking paper carton goods without a tray. Features: *Specific contact pad for various applications; *Small-strip type rubber board works to increase abrasion coefficient to clamp goods safely; *Excellent operation field of vision; *Visible manometer is attached for the control of oil pressure coefficient; *Intelligent valve is attached for the regulation of oil pressure flow. Options * Application specific contact pads ...
1.2ton පැති නොවන මාරුවීම් පෙට්ටි කලම්ප
1.2ton පැති නොවන මාරුවීම් පෙට්ටි කලම්ප
නිෂ්පාදන විස්තරය 1.2 ටොන් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම පාර්ශ්වීය නොවන මාරුවීම් පෙට්ටි කලම්ප (G09B12) ගෘහස්ථ යෙදුම්, පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, ඇසුරුම් කළ ආහාර, රසායනික හා ප්ලාස්ටික් වැනි දෑ හැසිරවීම සඳහා භාවිතා කරන පිරිවිතර කාටූන් කලම්ප යෙදුම්: ගෘහස්ථ යෙදුම්, පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, ඇසුරුම් කළ ආහාර පාලනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. , රසායනික හා ප්ලාස්ටික් විශේෂාංග: රළු සියලු වානේ ඉදිකිරීම, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා අවශ්‍යතා සපුරාලීම. ඊ-ස්ටයිල්-ස්ලොට් රාමුව විශිෂ්ට ස්ථාවරත්වයක් සහ දිගු මෙහෙයුම් කාලයක් ලබා දෙයි. කලම්ප අත් දෙකෙහිම සවි කර ඇති බහු රබර් පෑඩ්, පහසුවෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම, නඩත්තු පිරිවැය අඩු කිරීම. විශ්වසනීය ලෝකයේ ඉහළ ගුණාත්මක හයිඩ්‍රොලික් සංරචක සහිත සාධාරණ සැලසුම. නිෂ්පාදන ශ්‍රේණිය: පැති මාරුවීම් නොවන පැති මාරුව සටහන: පැති මාරුව සඳහා ට්‍රක් රථයට අවශ්‍ය අමතර හයිඩ්‍රොලික් පරිපථ දෙකක් ...
ෆෝක්ලිෆ්ට් ට්‍රක් සඳහා කාටූන් ක්ලැම්ප්, ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් කාටූන් ක්ලැම්ප්, කාටූන් හෑන්ඩ්ලර්.
ෆෝක්ලිෆ්ට් ට්‍රක් සඳහා කාටූන් ක්ලැම්ප්, ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් කාටූන් ක්ලැම්ප්, කාටූන් හෑන්ඩ්ලර්.
Carton clamps and appliance clamps box handling clamps sideshifting operation box clamp attachment Sideshift Carton Clamp introduction. Carton clamps and appliance clamps are often used for handling appliances, cased product and large-surface goods. Such as consumer paper products, household appliance, consumer electronics, wine packaged foods (canned or boxed), chemicals or plastics. The rubber-coated pads distribute the clamping pressure evenly over the entire surface of the goods allowing safe and damage-free handling. Thin pads also allow optimal use of storage an loading space. Sideshifting function improve working efficiency, if a driver misjudges his approach to a load, he can easily sideshift ...
1.6ton ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් පෙට්ටි කලම්ප
1.6ton ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් පෙට්ටි කලම්ප
Product Description 1.6ton forklift attachment Carton Clamps (G09B16) Specifications Used in palletless handling of home applications, consumer electronics, packaged foods, chemical and plastics Carton Clamps Applications: Used in palletless handling of home applications, consumer electronics, packaged foods, chemical and plastics Features: Rugged all-steel construction, meet the requirements for continuous operation with high efficiency. E-Style-Slot frame provides excellent stability and longer operating life. Multiple rubber pads mounting in both clamps arms, easily replacement, reduce maintenance cost. Reasonable design with dependable world top quality hydraulic components. Product Series: Non-Sideshifting Sideshifting Note: Two additional hydraulic circuits required on truck for Sideshifting models, one ...
ෆෝක්ලිෆ්ට් බහුකාර්ය කලම්පය
ෆෝක්ලිෆ්ට් බහුකාර්ය කලම්පය
Specifications Hydraulic efficient forklift truck attachments multi purpose clamp MOQ: 1 unit Material: steel manufacturer Hydraulic efficient forklift truck attachments multi purpose clamp FUNCTIONS & APPLICATION Multi purpose clamp can efficiently and economically handle almost any tyoe of paper carton,wooden carton,metal carton and baled products without workplatform including tobacco,newsprint, chemical fiber,workshop and port,etc. FEATURES Proven durable T-beam arm and aluminum alloy frame constructio Regenerative hydraulic valving for optimal arm speed Superior arm-slide bearing for extended service life Vulcanized rubber pads dessign,economically Excellent driver visibility Videos Basic Info Model NO.: P4190096 Surface Treatment: Baking Paint Standard: Standard Capacity: 1900kg Pad Height: ...
ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් ෆෝක්ලිෆ්ට් සඳහා බහුකාර්ය කලම්පය
ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් ෆෝක්ලිෆ්ට් සඳහා බහුකාර්ය කලම්පය
Features · Proven durable T-beam arm aluminum frame construction · Excellent operation field for vision. · Regenerative hydraulic valving for optional arm speed · Superior arm-slide bearing for extended service life · Vulcanized rubber pads design, economically. Note 1.Obtain the actual capacity of the forklift and attachments from the forklift manufacturer. 2.Two sets additional oil circuit and magnetic valve required on forklift. 3.Open arm range is the space between two arms tip. 4.Arm thickness "C" is the space size required for practical work, is different from the actual arm plate thickness 5.Please contact the sales from HUAMAI Specifications Type Capacity ...